Individuaalne nõustamine

Lastele, noortele ja nende vanematele


Kui on raskused vanemluses ja vanematevahelistes suhetes; lahkarvamused vanemate ja laste vahel; suhted lastega, kui vanemad ei ole enam koos.
Nõustamise märksõnad: motivatsioon, eeskuju võim, individuaalne juhendamine, koos kasvamine ja tegutsemine, iseseisvumise toetamine „positiivse vanemliku laiskuse“ kaudu.

Võta ühendust