Kreedo

Minu kutsumus on töötada inimeste heaks. Rõõm on näidata inimestele nende tugevusi ja selle abil neid motiveerida. Soovin, et inimesed  avastavad eneses parima ja arenevad soovitud suunas.

Seepärast soovin luua kvaliteeti, mis loob kasu inimkonnale ning mis tagab elamisväärsema keskkonna, rikkalikuma elu. 

Kvalifikatsioon ja töökäik

Aastate jooksul olen täiendanud end erinevate nõustamistehnikate ja psühhoteraapiate vallas (töö traumeeritud lastega, koolinoorte kriisinõustamine, motiveeriv intervjueerimine, rännakuteraapia, fototeraapia, loov visualiseerimine ja Silva meetod, taastav õigus tänavalepituses, jpm). 

 • 2022, Kriisijuhtimine
 • 2021, Täiskasvanute koolitaja 6. tase
 • 2015 – 2021, superviisor ja terapeut (riskikäitumise ja mitmekülgse abivajadusega noored ning nende pered) 
 • 2017, MDFT Academy in part of Youth Internentions Foundation Holland, Mitmedimensiooniline pereteraapia superviisor ja terapeut
 • 2013 – 2014, riskikäitumisega laste tugiisik 
 • 2009 – praeguseni, täiskasvanute koolitaja ja nõustaja
 • 2007, Tartu Ülikool kasvatusteaduste MA (kõrvalerialad inimeseõpetus ja sotsiaalpedagoogika)
 • 2007 – 2013, kutsehariduskeskus, rühmajuhataja ja õpetaja 
 • 2002 – 2004, lasteaiaõpetaja, juhataja 
 • 1996 – 2002, põhikooliõpetaja ja klassijuhataja
 • 1996. aastast alates töötan sotsiaal- ja haridusvaldkonnas laste ning perede heaks.

Muud tegevused

 • 1999- 2001, MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis, juhendaja ja juhatuse liige
 • 2009, Minu Eesti „Teeme ära,“ mõttekoja ametlik talgujuht
 • 2012, Mondo vabatahtlik naistegrupi juhendaja ja õpetaja Keenias

Tunnustused

 • 2008, “Aasta rühmajuhataja,” Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 • 2017, „Pärnumaa Aasta Koolitaja,“ (Pärnumaa Omavalitsuste Liit) 
 • 2018, “Tänukiri,” (Lääne Ringkonnaprokuratuur)  
 • 2019, „Aasta Hoolija,“ (Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi ja ennetusteenuste osakond)