Teenused

KOOLITUSED ETTEVÕTTELE/ORGANISATSIOONILE

Sotsiaal-, haridus- ja teenindusvaldkond. Koolitus kohandatakse vastavalt tellija vajadusele ja soovile. Sisuka koolituse loomiseks kulub miinimum 5 nädalat, sellest tulenevalt palume aegsasti ühendust võtta. Loe lähemalt…

INDIVIDUAALNE NÕUSTAMINE

Lastele, noortele nende vanematele.
Kui on raskused vanemluses ja vanematevahelistes suhetes; lahkarvamused vanemate ja laste suhtes; suhted lastega, kui vanemad ei ole enam koos. Loe lähemalt…

EMA/ISA SUHTLUSKOOL

Vanematele, kelle lapsed on vanuses 10-18. Lapsevanemaks olemise rakendamine (iga nädal 1x või kuus 2x). Loe lähemalt…

KUIDAS MINNA EDASI

Lapsevanemale või lapsevanematele, kui teed lähevad lahkuKuidas minna nüüd oma teed nii, et kõik oleksid hoitud ning toimuks üksteise ja teineteise aktsepteerimine. Loe lähemalt…